Generelle vilkår

Vi ber deg lese gjennom de generelle vilkårene som gjelder når du i handler nettbutikken. Når du utfører et kjøp via Slottet Sidal Vipps eller gjennom slottetsirdal.no, betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Vi tar forbehold om skrivefeil, lagerfeil, utsolgte varer og logiske feil på våre sider.

Juridisk enhet
Sirdalsslottet Driftsselskap AS
Org nr 923785965
 
Forretningsadresse
Slottet 1, TJØRHOM 4443
 
Epostadresse
post@slottetsirdal.no
 
Telefon
95154012
 
 
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Registrering / Personalia
For å kunne handle i nettbutikken må du legge oppgi nødvendig info. Opplysningene vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Slottet Sirdal er ansvarlig for alle personlige opplysninger du oppgir, eller som vi får del i når du legger inn kjøpsordre – eller besøker vår hjemmeside. Informasjonen vil brukes til varedistribusjon. Slottet Sirdal vil under ingen omstendigheter overlate de utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder til en tredjepart utover det som kreves for å kunne levere de varer/tjenester du har bestilt.

Personvern
Informasjon om besøk på våre nettsider blir logget anonymt. Loggene inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger, men benyttes til måling av trafikk på nettstedet. Målingene gir statistikk som hjelper oss i arbeidet med å gjøre vårt nettsted funksjonelt og brukervennlig, og til å presentere relevant innhold og annonser.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og nettsporing
Vennligst les vår personvernpolicy for informasjon om hvordan vi behandler dine personoppysninger.
 
Innlegging av ordre
Det er kun personer som har fylt 18 år som kan handle på slottetsirdal.no. Innlagt kjøpsordre er bindende. Falsk ordreinnleggelse vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Betaling
Vipps: Les om personvern og vilkår 

Reklamasjon
Reklamasjoner på grunn av feil ved varen: Det gis full reklamasjonsrett etter kjøpsloven for alle produkter. Etter hovedregelen er det 2 års reklamasjonsrett på alle varer. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Har du ytterligere spørsmål om reklamasjoner ta kontakt.

Konfliktløsing
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Vareinformasjon
Slottet Sirdal gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte opplysninger. Likevel kan vi få feil informasjon fra våre underleverandører. Slottet Sirdal tar derfor forbehold om feilaktig produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som framkommer på denne internettsiden. Vi forbeholder oss retten til å endre produktsortimentet, tilgjengelighet og pris dersom vi har mottatt feilaktig informasjon fra våre underleverandører.

Forbehold
Slotet Sirdal tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

I tillegg forbeholder Slottet Sirdal seg retten til å annullere ordre uten forvarsel og uten ytterligere forklaring. Videre betraktes alle innlagte men ikke ekspederte ordre som en aksept av kundens ønske om å kjøpe det det gitte produkt; Slottet Sirdal har rett til og i etterkant annullere varelinjen eller heve kjøpet dersom det viser seg at det er oppgitt uriktige opplysninger, herunder men ikke begrenset til feil opplysninger fra våre underleverandører, feil i prising eller det skulle fremkomme opplysninger som gjør at vi ikke kan levere produktet i henhold til de på forhånd gitt opplysninger. Videre handler Slottet Sirdal alltid i god tro.