Me søkjer kokkar som brenn for ekte mat

Totalopplevinga på Slottet skal pregast av sesongane, ekte råvarer og grundig handverk. Då treng me kokkar med sterk matfagleg lidenskap og kreativitet med på laget.